HİZMETLERİMİZ

Ameliyatlı URS

Mesane eğitiminde, hastanın idrar yapma hissini bastırarak mesane kapasitesini artırmak ve günlük 3-4 saat aralıklarla idrar yapmasını sağlamak hedeflenmektedir. Kişi idrar yapma ihtiyacı hissettiğinde, son tuvalete gidişinin üzerinden 2 saatten fazla süre geçmişse idrar yapabilmektedir. Aksi halde aşamalı program uygulanmaktadır. Bağımsız mesane eğitimi kapsamında uygulanan diğer yöntemleri; Kegel egzersizleri, vajinal ağırlık kullanımı, pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu ve biofeedback tedavisidir. Kegel egzersizleri sayesinde; pelvik taban kaslarının koordinasyon ve fonksiyonundan haberdar olma, periüretral levator ani çizgili kas liflerini hızlı kasılan lif özelliğinden, yavaş kasılan lif özelliğine değiştirmek, kasın dayanıklılığının ve gücünün artırılması ile semptomlarda azalma amaçlanmaktadır. Tedavide vajinal ağırlık kullanımı, pelvik taban kaslarını güçlendirme ve değerlendirme aracıdır. Egzersizler, ağırlıkları 20-100 gram arasında değişen beş vajinal koninin vajinada sırayla taşınmasıyla yapılmaktadır. Pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu, pelvik taban kas gruplarına vajina ya da yüzeyel elektrotlar yardımıyla, vajinal ya da rektal yoldan uyarıcı olarak düşük doz elektrik akımı verilmesiyle uygulanmaktadır. Biofeedback tedavisi, pelvik tabanın kasılmasının ve gevşemesinin, ekran ve ses düzeni aracılığıyla görsel-işitsel sinyaller halinde hastaya yansıtılmasıdır.

Ameliyat sırasında kullanılan endoskopa (üreteroskop) göre isimlendirme yapılmaktadır. Eğer kullanılan üreteroskop bükülmeyen (rijit veya semi-rijit) bir cihaz ise yalnızca URS olarak isimlendirilir. Rijit URS yalnızca üreterdeki taşlar için kullanılabilir. Esnek endoskop (fleksibl üretero-renoskop) kullanılarak yapılan ameliyat ise fleksibl URS (f-URS) olarak isimlendirilir. Rijit cihaz ile açılanma yapılamadığı için böbrek içindeki taşlara veya üreterin böbreğe yakın üst kısmındaki taşlara fleksibl üreteroskop kullanarak ulaşılır. Taşlar bu işlemde yalnızca lazer kullanılarak parçalanır.